1604041124.jpg

Đêm gala Chào mừng tân sinh viên khóa 6...

Tác giả: lhnhu || Thời gian: 30-10-2020 13:58:44

...

1590371567.jpg

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG 6 NĂM PHÁT TRIỂN VỮNG BỀN...

Tác giả: admin || Thời gian: 25-05-2020 08:52:47

Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Nha...