xxxxgratis
videosgratis
sexogratis
hdpornorussia
hdpornorussia
filmxgratuit
pornogratuit
freiesex
deutschepornos
freipornos
geiltubexxx
deutschporno
goutube
çanakkale escort

istanbul escort antalya escort ataşehir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort

Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Quyết định 516/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
2 Ban hành Quy chế công tác học viên vừa làm vừa học Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 517/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
3 Ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy Quyết định 518/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
4 Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học bậc đại học hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 519/QĐ-ĐHKG 31/08/2021 Trường
5 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 498/QĐ-ĐHKG 18/08/2021 Trường
6 Về việc ban hành Quy trình đăng ký học phần (sửa đổi, bổ sung) tại trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn thủ tục 491/QĐ-ĐHKG 11/08/2021 Trường
7 Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ bài báo (công trình) khoa học công bố quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 489/QĐ-ĐHKG 09/08/2021 Trường
8 Ban hành Quy định về việc nộp học phí tại trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn thủ tục 478/QĐ-ĐHKG 26/07/2021 Trường
9 Về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 Hướng dẫn thủ tục 147/TB-ĐHKG 26/07/2021 Trường
10 Mức thu học phí năm học 2021-2022 Quyết định 475/QĐ-ĐHKG 20/07/2021 Trường
11 Quy chế hoạt động Quỹ khuyến học Trường ĐHKG nhiệm kỳ 2020-2025 Quyết định 02/QĐ-HKH 13/07/2021 Trường
12 Quyết định sửa đổi bổ sung Phụ lục 3 của quyết định 354/QĐ-ĐHKG 2019 về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại ĐHKG (giờ NCKH) Quyết định 327/QĐ-ĐHKG 19/05/2021 Trường
13 Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo tích lũy tín chỉ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1114/QĐ-ĐHKG 22/10/2020 Trường
14 Quy định Nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1031/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
15 Quy định Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp, xét chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1030/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
16 Quy định Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Kiên Giang (đính kèm phụ lục các biểu mẫu) Quyết định 779/QĐ-ĐHKG 30/06/2020 Trường
17 Ban hành quy trình thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 727/QĐ-ĐHKG 22/06/2020 Trường
18 Về việc ban hành quy định về công tác trợ giảng tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 722/QĐ-ĐHKG 19/06/2020 Trường
19 Về việc ban hành Quy định quy hoạch cán bộ, viên chức lãnh đạo quản lý Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 714/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
20 Về việc ban hành quy trình giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 711/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
21 Về việc xây dựng Quy trình đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn thủ tục 06/HĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
22 Quy định về quản lý công tác hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 682/QĐ-ĐHKG 05/06/2020 Trường
23 Quy định quyền hạn và nghĩa vụ các cá nhân phòng KHTC Hướng dẫn thủ tục ĐHKG-KHTC 04/06/2020 Trường
24 Về việc ban hành Quy định tổ chức thi và quản lý thi kết thúc học phần Quyết định 576/QĐ-ĐHKG 20/05/2020 Trường
25 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 327/QĐ-ĐHKG 19/05/2020 Trường
26 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Kiên Giang năm 2020 Quyết định 564/QĐ-ĐHKG 12/05/2020 Trường
27 Ban hành Quy định khung chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 549/QĐ-ĐHKG 28/04/2020 Trường
28 Hướng dẫn - Quy trình in và cấp, phát văn bằng, chứng chỉ tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn thủ tục 02/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
29 Hướng dẫn - Quy trình đăng ký học phần tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn thủ tục 03/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
30 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019 Trường
31 Quyết định về việc Ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tập bài giảng tại Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn thủ tục 38/QĐ-ĐHKG 03/02/2016 Trường
32 Thông tư liên tịch - Quy định khoản chi thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Bộ
33 Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT 27/11/2015 Bộ
34 Ban hành Điều lệ trường đại học Hướng dẫn thủ tục 70/2014/QĐ-TTg 18/08/2015 Bộ
35 Thông tư liên tịch - Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Bộ
36 Quy định Cách trình bày Chuyên đề, Tiểu luận, Luận văn của Trường Đại học Kiên Giang Hướng dẫn thủ tục QĐ-ĐHKG 30/11/-0001 Trường
hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis