no-image.png

Ban chủ nhiệm...

Tác giả: ntkphung || Thời gian: 30-03-2021 15:54:25

...

no-image.png

Bộ môn Tự nhiên - Xã hội...

Tác giả: ntkphung || Thời gian: 18-03-2021 15:36:56

Bộ môn Tự nhiên là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Sư phạm và Xã hội Nhân văn được thành lập theo Quyết định số 338/QĐ-ĐHKG, ngày 25 tháng 05 năm ...

no-image.png

Bộ môn Luật...

Tác giả: ntkphung || Thời gian: 18-03-2021 15:36:44

Bộ môn Luật là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Sư phạm và Xã hội Nhân văn được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-ĐHKG, ngày 25/2/2019 của Hiệu tr...

no-image.png

Bộ môn Sư phạm...

Tác giả: ntkphung || Thời gian: 18-03-2021 15:36:24

Bộ môn Sư phạm là đơn vị chuyên môn trực thuộc Khoa Sư phạm và Xã hội Nhân văn được thành lập theo Quyết định số 338/QĐ-ĐHKG, ngày 25 tháng 05 năm 2...

no-image.png

Tổng quan...

Tác giả: ntkphung || Thời gian: 23-06-2020 10:27:34

Khoa Sư phạm và Xã hội Nhân văn là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 145/QĐ-ĐHKG, ngày 22 thá...

no-image.png

Cơ cấu tổ chức...

Tác giả: ntkphung || Thời gian: 01-05-2020 22:26:47

ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC CỦA KHOA...

hindi porn videos sexy porn video bfxxx deutsche pornos fullxxxvideo xvideoxxnx c99 shell video tube XXX hotporn indian porn xxx porn watch asian girls vola video dexxx porno casero real osextube seqis