1594250000.jpg

Hội thảo khoa học chuyên đề “Đổi mới phương pháp giảng ...

Tác giả: admin || Thời gian: 09-07-2020 06:13:20

Sáng ngày 06/07/2020, Khoa Sư phạm & Xã hội Nhân văn - Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học chuyên đề: “Đổi mới phương ph...